Nabídka

  Tel: +420 220 188 400
  Fax: +420 224 310 509

    Adresa:
    Velflíkova 6,
    Praha 6, 160 75

E-mail:

ESF

Projekt zvýšení adaptibility a konkurenceschopnosti VUSTE-APIS, s.r.o. na trhu


Klíčové aktivity:
Vzdělávání ve vývoji zákaznických SW systémů
Prostředky analýzy pro tvorbu zákaznických systémů
Architektura SW systémů
Poskytování služeb zákazníkům, servis a zajištění prodeje v ITC
Manažerské dovednosti
Angličtina v obchodní praxi
Zavedení a certifikace systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001

Náklady projektu       % z celkových nákladů
Veřejné spolufinancování: 2 094 025,00   
Příspěvek ze strukturálních fondů:     1 047 012,50        42,59       
Příspěvek z národních veřejných zdrojů:    1 047 012,50  
42,59
Financovaný ze státního rozpočtu  1 047 012,50      42,59
Financovaný z krajského rozpočtu     0,00 0
.
Soukromé financování     364 150,00     14,81
    Vlastní zdroje      364 150,00 14,81
    Ostatní zdroje                 0,00  0

                                                                                     

Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.