ZdravotnictvíSlužby pro sektor zravotnictví poskytuje VUSTE-APIS, s.r.o.  od počátku 90. tých let, kdy jsme zajišťovali vybavení zdravotnických pracovišť poskytováním služeb lesingu. Zároveň jsme se účastnili některých ekonomických studií pro potřeby expertních skupin,  které se zabývaly změnami v organizaci zdravotnictví.
V posledním období cca 5-ti let se specializujeme na poskytování  služeb pro zdravotnická zařízení spojených s analýzami a studiemi pro jejich efektivnější fungování a organizaci.  Zpracováváme projekty zajišťování efektivnosti, analýzy a audity, navrhujeme organizaci a procesy ve zdravotnických zařízeních se snahou oddělit procesy přímo zajišťující zdavotní péči od procesů technické a technologické povahy, které jsou nezbytné pro fungování těchto zařízení.
Znalost problematiky administrace veřejných zakázek včetně uplatnění vlastního SW pro administraci veřejných zakázek nám umožnňuje poskytovat zdravotnickýcm zařízením služby spojené s přípravou a administrováním složitých veřejných zakázek na dodávky výrobků, služeb a stavební práce.

Zároveň poskytujeme služby spojené s poradenstvím  při získávání prostředků na krytí projektů v sektoru zdtravotnictví z fondů Evropské unie.
V posledním období jsme opakovaně poskytli naše služby např. Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v  Praze.

Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.