Veřejné zakázkyFirma VUSTE-APIS se více jak pět roků zabývá administrací veřejných zakázek, v současné době podle Zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. (dále jen ZVZ).
Důkladná znalost zákonných postupů nám umožnila vyvinout poměrně účinný a přitom relativně jednoduchý a levný SW nástroj pro řízení veřejných zakázek – VZSYSTEM, který dodáváme veřejným zadavatelům.
Specializujeme se zejména na administraci složitých veřejných zakázek, kde složitou veřejnou zakázkou chápeme:
  • veřejnou zakázku, která je formálně i věcně rozsáhlá, je složena z více částí podle § 98  ZVZ, nebo je tvořena více profesními činnostmi současně a vyžaduje složitou přípravu zadávací dokumentace (zejména rozsahu kvalifikace dle §50 ZVZ), dále vyžaduje důkladnou přípravu a vedení pracovníků na straně zadavatele, k provádění uložených úkonů spojených zejména z hodnocením nabídek podle §79 ZVZ
  • veřejnou zakázku, jejíž technická podstata řešení (dodávky, stavba, služby) je náročná a vyžaduje důkladnou víceprofesní odbornou přípravu technických podmínek zadávací dokumentace (§46 ZVZ) a hodnotících kritérií, §78 ZVZ
  •  veřejnou zakázku, která je mimořádná složitostí často protichůdných ekonomických požadavků, které je třeba optimalizovat a teprve na základě ekonomického modelu stanovit hodnotící kritéria podle §78 ZVZ
Tuto naši službu nabízíme veřejným zadavatelům dvojí formou:
  1. Formou technické pomoci, kdy pro zadavatele řešíme vybrané etapy, zejména přípravu zadávací dokumentace a vedení zainteresovaných pracovníků zadavatele v důležitých úkonech podle ZVZ.
  2. Formou zastupování veřejného zadavatele při administraci veřejné zakázky podle §151 ZVZ, kde podle uzavřené mandátní smlouvy se zadavatelem na sebe přebíráme v souladu s možnostmi ustanovenými v ZVZ většinu administrátorských činností veřejného zadavatele.

Vzhledem k znalostem ZVZ a možnostem používat vlastní nástroje pro  administraci (VZSYSTEM), vzhledem k vlastním vyvinutým a počítačem podporovaným metodám vícekriterálního vyhodnocování, jsme schopni zvládnout ty nejnáročnější požadavky veřejných zadavatelů.

Protože pro právní podporu při přípravě i administraci veřejných zakázek využíváme služeb renomované právní kanceláře v oboru ZVZ, je úspěšnost této naší služby pro veřejné zadavatele stoprocentní.


Pro další informace se na nás můžete obrátit zde.


Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.