Řízení projektů


Část produkčních firemních procesů (u služeb převážná část) je založena na  projektovém řízení    Zároveň se stále více frekventuje zavádění změn, což opět využívá projektové řízení.V systémech ICT je na projektovém řízení založena značná část služeb, zahrnutých pod pojem Systémová integrace

Naše firma VUSTE-APIS, s.r.o. se dlouhodobě věnuje problematice Řízení projektů v systémové integraci, kde vyvinula vlastní metodiku řízení projektů a vlastní SW podpůrný nástroj, který byl postupně ověřen a vylepšen na některých velkých projektech, kde se VUSTE-APIS účastní. Jako partner firmy SAP jsme si ověřili účinnost projektového řízení při zavádění produktů této firmy – metodologií ASAP
Některé činnosti jsme zobecnili a zavedli do vlastní metodiky projektového řízení a k tomu vyvinuli i potřebný SW nástroj – VAMAX.

Naše nabídka:
Metodologie řízení projektů je našimi zákazníky aplikovatelná několika způsoby:
- Převzetí metodologie projektového řízení 
- Účast našich specialistů na řízení projektů zákazníků
- Zakoupení systému VAMAX
- Outsorcing systému VAMAX

Pro další informace se na nás můžete obrátit zde.


Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.