VA manager (VAMAX)
je systém řízení a administrace podnikových nebo projektových procesů. Svojí koncepcí i technologiemi zpracování informací je podnikovým informačním systémem  nové generace


Nejprve je nutné odpovědět na vaše základní otázky:
K čemu je to dobré?
Co to umí a jak to funguje?
Kde se to dá sehnat a co je k tomu potřeba?
Je to vyzkoušené?
Jak to vypadá?

Na naše otázky vám obratem odpovíme zde.

Proč je VA manager (VAMAX)  systém, který vám skutečně pomůže: 

Šetří váš čas.

Veškeré administrované procesy, projekty, dokumenty a složky jsou pomocí VA manageru okamžitě a rychle dostupné

Šetří vaše peníze

Už samotná spořeba času šetři vaše náklady. S VA managerem však dosáhnete vyšší kvality a tím i ceny, neboť tento systém umí propojit všechny dostupné informace souvislosti řešené úlohy a poskytnout je v jediný okamžik a na jediném místě.

Soustředíte se pouze na svoji práci

Nemarněte čas hledáním osob, dokumentů, zápisů, úkolů, harmonogramů i stavů procesu, který řešíte. VA manager vám toto vše pro řešení potřebné nabídne. Zároveň i výsledek vaší činnosti umí systém zaznamenat a v dalším kroku budou vámi vytvořené informace k dispozici vašim spolupracovníkům, aby mohli na vás navázat a  pokračovat v další práci.

Je přizpůsobitelný vašim potřebám

VA manager je stavebnice, která vám poskytne právě tolik služeb, kolik potřebujete. Správce systému vám přidělí pracovní nástroje - složky procesů a činností, na kterých vy osobně pracujete a k tomu přístupy k potřebným informacím. Systém navíc obsahuje složky, které budete potřebovat denně, jako osobní kalendář a úkoly. A úkoly označené jako osobní budou přístupné pouze vám a nikomu jinému. Systém vás upozorní (většinou e-mailem) na důležité události v řešení vašich procesů, nebo na důležitý termín.

Sdílíte jej s vašimi spolupracovníky

VA manager je nejen sdíleným nástrojem pro libovolně definovaný počet vašich spolupracovníků, ale pomocí VA manageru můžete s vašimi kolegy přímo komunikovat. Můžete s nimi nejen sdílet řešení libovolného procesu, ale současně řešit uložené úkoly. A všechny potřebné výsledky, i výsledky vašich spolupracovníků vám jsou okamžitě k dispozici.

Je bezpečný

VA manager používá vysoký technický standard zabezpečení. Netýká se to pouze bezpečnosti přístupu k systému a vyloučení přístupu nepovolané osoby. Systém diferencovaného  nastavení přístupů každého uživatele zamezuje tomu, aby uživatele uživatele jiných částí VA manageru buď k vašim složkám neměli, nebo aby byl tento přístup částečně omezen (např. jen ke čtení).

Spouští se v internetovém prohlížeči

Ke spuštění VA manageru na svém počítači nepotřebujete žádný specializovaný program. Dá se spustit pomocí běžného internetového prohlížeče (Internet Explorer, Firefox). Stačí zavolat příslušnou adresu a zadat potřebné přihlašovací informace.

Jestliže správce VA manageru umožnil přístup uživatelům i přes webovské rozhraní, pak se k aplikaci můžete přihlásit z kteréhokoliv místa na světě, kde je k dispozici přístup k internetu.

V takovém případě jste v řešení vašich problémů abslolutně neomezeni.


Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.