RAsystem® - systém pro řízení a platby národních dotací 

RAsystem® byl vyvinutý jako SW nástroj pro řízení národních dotací a plateb  z ekologických fondů
 RAsystem® je SW původně vytvořený pro řízení Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Systém vznikl v roce 1993 a byl postupně rozšířen o mnoho dalších modulů, o funkce pro přenos plateb do účetního systému a spojení  státního fondu s mateřskou bankou (ČNB) pro elektronický přenos  plateb z účtu. V současnosti je RAsystem® zaintegrován do celého systému řízení SFŽP.
RAsystem® obsahuje následující funkce:
  • Založení a administrace akce v systému řízení akcí
  • Sestavení a administrace plánu plateb v daných podporách (dotace, půjčky)
  • Administrace půjček a úroků (uvolňování, sledování splátek půjček a úroků)
  • Sankční systém (Sankce ze zprodlení, sankční úroky, bonity klientů)
  • Komunikace z účetním systémem
  • Přenosy do banky
  • Reporting a komunikace z klienty
  • Import dat ze systému žádostí
  • Komunikace se systémem podpor ze Strukrturálních fondů (přenosy informací o spolufinancování z národních zdrojů)

Reference:  Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR Praha


Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.