PLANIS® - systém pro administraci zeměděskýh dotací EU
modul systému AGIS

Systém Planis® byl vyvinutý jako speciální modul ze systému Agis, který umožnuje administraci zemědělských dotací a integraci s  platebním modulem dané Platební agentury

V rámci systému PLANIS® je možné realizovat v podstatě libovolný dotační titul v rámci zemědělských komodit v rozsahu předpisů Evropské komise pro čerpání dotací z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), Evropského rybářského fondu (EFF) a také národních dotačních titulů.
Jeho výhodou je, že disponuje integračním rozhraním na platební modul dané Platební agentury, takže slouží pro on-line přenos požadavků na proplacení platby do účtárny Platební agentury a umí převzít zpětnou informaci o výsledku zaúčtování, resp. o výsledku doručení platby žadateli.


Systém PLANIS obsahuje moduly, které zajišťují zejména následující funkce:

 • Správa dotačních titulů a výzev
 • Příjem žádostí, Formální kontrola žádosti
 • Zaevidování, vstup do systému, potvrzení o registraci 
 • Administrativní kontroly žádosti, komunikace s žadatelem, zařazení žádosti do systému
 • Hodnocení žádosti, (alter.:bodový systém)
 • Výpočet přiznané částky dotace
 • Výpočet celkové částky na danou výzvu
 • Vygenerování rozhodnutí, resp. smluv s žadateli
 • Příjem žádostí o platbu, administrativní kontroly, kontrola na místě, rozhodnutí o platbě
 • Zpracování a přenos platby do platebního modulu
 • Reporty, přehledy, hodnocení
 • Správa údajů o žadateli a projektech, monitoring

Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.