AGIS - SW systém pro administraci Společných organizací trhu EU

Společné organizace zemědělského trhu - SOT v rámci zemí Evropské unie (Common Market Organisation) tvoří jednu ze součástí společné zemědělské politiky zemí Evrovské unie..

V rámci společných organizací trhu se provádějí opatření zamezující výkyvu trhu zemědělských komodit EU, jako např. intervenční opatření, poskytování vývozních subvencí ve vazbě na vývozní licence. S tím souvisí administrace vývozních a dovozních licencí, záruk a  systému produkčních kvót (např pro mléko a cukr), registrace dovozců a vývozců (do a z nečlenských zemí), atd..
Jedná se zejména o následující zemědělské komodity: Rostlinná produkce (Obilniny,  Škrob,  Cukr,  Banány,  Čerstvá ovoce a zelenina,  Zpracovaná ovoce a zelenina , Oleje a tuky,  Víno,  Rýže,  Lněné vlákno a konopí,  Suché krmivo, atd.) a Živočišná výroba (Mléko,  Vejce a drůbeží maso,  Hovězí a telecí maso,  Vepřové maso, atd.) 

Systém AGIS obsahuje moduly, které zajišťují zejména následující funkcionalitu:
 • Záruky
 • Licence
 • Vývozní subvence ANNEX
 • Vývozní subvence NONANNEX
 • Dovozci a vývozci
 • Kvóty
 • Intervenční nákup
 • Intervenční prodej
 • Intervenční skladování
 • Soukromé skladování masa
 • Soukromé skladování mléka
 • Školní mléko
 • Organizace producentů
 • Mléčné kvóty
 • Křížková tabulka
 • VS komunikace
 • Stažení z trhu
 • Nákup másla neziskovými organizacemi
 • Podpory pro pěstitele ovoce a zeleniny
 • Podpora pro výrobu těstovin
 • Podpora mléka používaného jako krmivo
 • Příspěvek do tendru na koncentrované máslo pro přímou spotřebu
 • Kvóty - bramborový škrob
 • Podpora výroby bramborového škrobu
 • Výrobní náhrady cukr
 • Výrobní náhrady obiloviny a rýže
 • Kasein
 • Platby zpracovatelům ovoce a zeleniny
 • Kvóty cukr
V současnosti využívají systém Agis následující platební agentury EU:
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF Praha)
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA Bratislava).

Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.