O společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.


Zabýváme se vývojem a implementací SW, nabízíme SW produkty, našim zákazníkům poskytujeme široký rozsah služeb zaměřených zejména na řízení a organizací  v mnoha oblastech.

Jsme společnost, která poskytuje služby státním organizacím a průmyslovým podnikům v mnoha oborech jejich činnosti. Podílíme se na projektech pro místní i centrální úřady státní správy, pro velké, střední i malé podniky:
Pro centrální instituce zpracováváme studie, informační systémy řízení Fondů, administrujeme významné státní Programy podpory rozvoje, adninistraci a řízení veřejných zakázek.
Našim zákazníkům z řad podnikatelské sféry pomáháme zpracovávat podnikatelské záměry, řídit významné projekty a pomáháme jim se zabezpečováním financování jejich projektů z podpůrných fondů ČR a EU. Rovněž jim pomáháme v přípravě na získání certifikátu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000.

Zabýváme se vzděláváním, pořádáním seminářů, výstav a kongresů.
Vytvořili jsme novou strukturu metod a vědomostí, síť služeb a stálých spolupracujících partnerů
Za svoji existenci disponujeme stovkami kladných referencí o řešení podnikové technologie, ekonomiky, strategie, organizace, informačních systémů, ekonomických systémů řízení, technického rozvoje a konstrukce, projektů výrobních technologii včetně optimalizace výrobních činností, normování spotřeby času a a práce, personalistiky, správy a podnikové ekologie. Jsme členy řady sdružení a svazů.

Historicky jsme orientováni na progresivní technologická, softwarová, ekonomická a organizační řešení rozvoje průmyslu a státní sféry. Postupně jsme se z výzkumného ústavu pro strojírenství, technologii a ekonomiku (VUSTE) po roce 1989 transformovali v moderní softwarovou a poradenskou firmu, která vyšla z původních inženýrských profesí a z vlastních bohatých zkušeností.

Sídlíme ve vlastním objektu ve Velflíkově ulici, v Praze 6 - Dejvicích, kde rovněž poskytujeme podnájem a služby celé řadě firem. Náš druhý administrativní objekt v Sokolovské ulici č. 80, v Praze 9 slouží rovněž jako zázemí řady firem.
AGIS
PLANIS
eDUCA
vzsystem
VAMAX
RA SYSTEM
Strojírenství
Stavebnictví
Zemědělství
Veřejný sektor
Zdravotnictví
Ekologie
Vývoj SW produktů
Ekonomické systémy
Řízení výroby
Produkty SAP
Personální systémy
Organizace a procesy
Navrhování technologií

Naše historie:

1.9.1952

Technickoorganizační výzkumný ústav strojírenský

TOVUS

Vznik výzkumné instituce zabývající se centrálně strojírenskou problematikou. Jsou založeny a rozvíjeny nové obory (organizační struktury podniků, racionalizace, normování, zvyšování výrobní efektivity, ...). TOVUS se postupně stal pomocníkem a součástí povědomí techniků celé tehdejší podnikové sféry.

1.4.1964

Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky

VUSTE

Postupně se působnost výzkumného ústavu rozšířila na celý resort všeobecného strojírenství. Ústav se kromě podnikové sféry začal zabývat makroekonomikou, postavil technologické realizační centrum, měl několik poboček, provozoval vzdělávací strojírenský institut a informační středisko VTEI pro odvětví strojírenství. V 80-tých letech měl VUSTE víc jak 1 200 zaměstnanců.

1.1.1993

VUSTE-APIS, Agentura poradenství a inženýrských služeb

VUSTE-APIS, s.r.o.

Po roce 1989 byl VUSTE (část ekonomika a technologie strojírenského podniku) postupně transformován a privatizován na VUSTE-APIS.

V roce 2017 oslavíme výročí 65 let trvání společnosti!Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.