Nabídka

  Tel: +420 220 188 400
  Fax: +420 224 310 509

    Adresa:
    Velflíkova 6,
    Praha 6, 160 75

E-mail:

Vítejte na stránkách společnosti 

  VUSTE-APIS

Jakou pomoc vám můžeme poskytnout?
Zabýváme se vývojem a implementací SW, nabízíme SW produkty, našim zákazníkům poskytujeme široký rozsah služeb zaměřených zejména na řízení a organizací  v mnoha oblastech.
Na našich stránkách naleznete popis naší nabídky, nebo můžete vyhledat pomoc zadáním ve vyhledávacím formuláři.

    Vývoj SW

     Projekty

     Služby

 HLEDÁNÍ  


  Produkty  Odvětví   Řešení   Služby
AGIS
PLANIS
eDUCA
vzsystem
VAMAX
RA SYSTEM
Vývoj SW produktů
Ekonomické systémy
Řízení výroby
Produkty SAP
Personální systémy
Organizace a procesy
Navrhování technologií

Certifikáty

lSO/IEC 27001:2013
CSN EN lSO 9001:2009

 

AKTUALITY

24.6.2016 Firma obhájila certifikát podle nové normy ISO/IEC 27001:2013.
Firma prokázala při kontrolním auditu průběžné lnění podmínek normy. Platnost certifikátu do 24.6.2019

12.6.2016 Firma obhájila certifikát ISO/IEN 9001:2009.
Firma prokázala při kontrolním auditu průběžné lnění podmínek normy.
Na základě plnění požadavků uvedené normy byla certifikačním orgánem potvrzena platnost certifikátu registračního čísla 1608-14-02 pro období do příštího auditu.

1.11.2014 Nové informace na našich stránkách.
Na našich stránkách byla nově vytvořena podsekce KORPORÁTNÍ INFORMACE.
Naleznete ji v sekci Obchodní údaje - záložka Korporátní oznámení

26.05.2014 Firma získala certifikát ISO/IEC 27001:2005.
Organizace zavedla a používá systém managementu bezpečnosti informací pro oblast:
Vývoj, poskytováni a servis zákaznických SW apIikací, lnternetový portál pro řízení organizace (VAMAX), Vývojová platforma pro vývoj aplikací (AX).

23.4.2009 Našimi zákazníky jsou i slavné osobnosti
Našimi zákazníky se stávají i známé osobnosti a to i ze sportovního světa. Více zde...
16.3.2009 Pomáháme k dotacím  našim významným zákazníkům - STROS Sedlčany
Sedlčanská společnost STROS využila možnost získání dotace z Operačního programu Podnikání a inovace za významného přispění VUSTE-APIS. Úspěšné žádosti v programech Eko-Energie a Inovace umožní našamu zákazníkovi získat dotaci ve výši téměř 30 milionů korun. Více zde ...
23.6.2008 Naše společnost získala certifikát ISO podle normy ČSN EN ISO 9001:2001
Firma VUSTE-APIS obdržení certifikátu završila období prací na systému managementu kvality. Věříme že tím přispějeme ke zvýšení důvěry u našich zákazníků a veškeré kvality našich nabízených produktů a služeb více...
1.3.2008 Nové aktualicace k programu VZSYSTEM si uživatelé moho stáhnout zde.  
Podmínky pro stažení a instalaci jsou následující:
1. Instalace je možná pouze při existenci nainstalované právoplatné licence VZSYSTEMu
2. Je možné instalovat pouze vyší než existující verzi  více...
3.10.2007 Spolupracujeme na  přípravě složitých veřejných zakázek.
Naše společnost formou technické podpory pomáhá při zadávání veřejných zakázek. Zkušenosti, které jsme získali řešením menších veřejných zakázek a následným vytvořením  SW produktu vzsystem, využíváme při poskytování technické podpory našim zákazníkům.   více...
1.8.2007 Společnost VUSTE-APIS, s.r.o.  se stala partnerem společnosti SAP.  
Dlouhodobá spolupráce na úrovni  působení  ve společných projektech vývoje a implementace SW vyústila v uzavření partnerské smlouvy  mezi VUSTE-APIS a SAP. VUSTE-APIS, s.r.o. stává  distributorem vybraných softwarových produktů SAP.  více...
SAP
1.5.2007 VUSTE-APIS, s.r.o. čerpá prostředky z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU (ESF)  
v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na projekt "zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti VUSTE-APIS, s.r.o. na trhu.  Klíčové aktivity: Vzdělávání ve vývoji zákaznických SW systémů, Prostředky analýzy pro tvorbu SW více...
ESF
5.1.2007 Zadávací řízení VUSTE-APIS, s.r.o. 
V rámci Projektu zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti na trhu vypisuje VUSTE-APIS, s.r.o. zadávací řízení na dodavatele služeb. Název programu: JPD3, Název zakázky: Projekt zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti VUSTE-APIS, s.r.o. na trhu. více ....
1.1.2007 Nová telefonní čísla 
Informace o změnách pevných telefonních linek do firmy  V rámci zapojení nové telefonní ústředny dochází od 1.1.2007 ke změně telefonních linek do VUSTE-APIS. Nová telefonní ústředna zároveň umožňuje vyšší variabilitu služeb našim zákazníkům. více....Zavedení systému řízení podniku

Zkušenosti ze služeb pro průmyslové podniky se zaměřením na optimalizaci podnikových řídících procesů nám umožnily zkompletovat ucelenou nabídku našim zákazníkům na využití produktů firmy SAP pro řízení podniků a zefektivnění jednotlivých (i vybraných) podnikových procesů. VUSTE-APIS, s.r.o. jako partner společnosti SAP spojuje řešení společnosti SAP se svými zkušennostmi a dodá zákazníkům řešení vhodné pro dané odvětví i velikost firmy.

VZSYSTEM

Vzsystem je software pomocí kterého můžete přípravovat a administrovat vaše veřejné zakázky v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Zajistí vám účinné řízení procesu zadávání veřejných zakázek přímo na vašem PC. Pomocí podrobné Nápovědy vzsystemu se rychle seznámíte se všemi potřebnými postupy v řešení veřejných zakázek vč. znění Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a komentářů.

Dotační management

VUSTE-APIS, s.r.o. nabízí osvědčený postup spolupráce při získávání finančních prostředků na Vaše projekty z fondů EU. Poskytneme základní informace o dotačních programech, posouzení technické a ekonomické stránky podnikatelského záměru, vybereme a doporučíme vhodný dotační program, zpracujeme žádost a projekt, provedeme výběrového řízení na dodavatele, zajistíme sledování projektu po dobu jeho realizace a řešení jeho změn.

Analýzy, audity

Stále více podniků usiluje o změnu systému fungování své organizace. Opouštějí statické organizační modely a usilují o zavádění procesního a projektového řízení, Často však dílčí změny jednotlivých části podnikových procesů nevedou k zamýšleným efektům. Proto našim zákazníkům nabízíme analýzy a audity, které pomohou v rozhodování o postupech těchto změn. Naše ověřené postupy rámcově určí oblasti změn, priority, milníky , kapacity a výsledné efekty.

Řízení veřejných zakázek

Naše společnost nabízí formou technické podpory pomoc veřejným zadavatelům při zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb. Zkušenosti, které jsme získali řešením menších veřejných zakázek a následným vytvořením SW produktu VZSYSTEM, využíváme zejména při řešení složitých veřejných zakázek, které vyžadují precizní vyjasnění záměru, bezchybné zpracování Zadávací dokumentace a průkazné vyhodnocení nabídek.

Projektový informační portál

Nabízíme u řady zákazníků ověřenou webovskou aplikaci - intranetový projektový informační portál - VAMAX. Součástí aplikace je řada procesně orientovaných nástrojů pro řízení zakázek i velkých projektů. Obsahuje HelpDesk, systém pro změnové řízení SW a správu dokumentů různého typu (podniková dokumentace, ISO, souborový systém, ...), nástroje pro správu uživatelů, funkcí rolí. Aplikace je naprogramována v nejnovější technologii - AJAX a lze ji zpřístupnit po internetu.

Napište nám


Děkujeme vám za váš zájem. Svůj dotaz, nebo vzkaz napište do pole Zpráva. Naši pracovníci vás budou kontaktovat.
Vyplňte prosím všechny položky položky označené
*.  Ostatní položky jsou pouze informativní.
Po vyplnění a odeslání zprávy vám zašleme potvrzovací email a následně vás budeme kontaktovat.

.
  Název organizace*  *
  Jméno:  
  Příjmení:*  *
  Telefon:  
  E-mail:*  *
  Ulice:
  Město/PSČ:     
.  
  Text zprávy:
.
Česky English
Copyright 2008 - 2016 VUSTE-APIS, s.r.o.